Vertrouwen in mens én techniek

elkaar helpen

Overtuigd van de versterkende combinatie van mens én techniek

Digitalisering moet de zorg efficiënter maken en moet vooral ook gebruiksgemak bieden voor de zorgprofessional en de patiënt. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk, maar door samenwerken, elkaar versterken en weten waar ieders kracht ligt komen we dichterbij het einddoel: de zorg in balans.

Wie herinnert zich nog de uitspraak van toenmalig minister van VWS Edith Schippers? In 2014 zette zij op haar beleidsagenda de nadrukkelijke boodschap dat vijf jaar later, in 2019 dus, iedereen toegang moest hebben tot digitale zorg.
2019 is voorbij en van haar ambitieuze plan kwam weinig terecht.
In september 2021 schrijft Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan toenmalig minister VWS Hugo de Jonge:  “De Kwaliteit van zorg is nu niet in het geding, maar er ontstaan risico’s in de keten. De druk op de zorg is al tijdenlang hoog, op dit moment is het nog wel beheersbaar, maar het is een kwetsbaar evenwicht.

Traag, complex en bureaucratisch, zo kijken in 3 woorden verschillende zorgprofessionals tegen de ontwikkeling van digitalisering in de zorg aan, blijkt uit een publicatie van Deloitte.

Toch zit er enorme groeipotentieel in digitale zorg, echter is, zoals Deloitte aanstipt in die publicatie, niet de technologie de grote uitdaging, maar de (zorg) processen eromheen. Het doel van zorgtechnologie is altijd om het zo praktisch mogelijk toepasbaar te maken voor de zorgprofessional en de patiënt. Enkel maken wetten, regelgeving, SLA’s en werkprocessen het omarmen van slimme technologieën lastig.

Wat is de oplossing?

Wij denken dat je naar oplossingen moet zoeken die dicht bij de behoefte van de gebruikers staan. Echt luisteren naar de feedback van de ervaringsdeskundigen, de zorgprofessionals, en indien mogelijk hen ook betrekken bij de (product)ontwikkeling zodat de oplossing zo intuïtief is dat het zeer gebruiksvriendelijk en snel implementeerbaar is.

Daarom geloven wij dat de versterkende combinatie van mens & techniek voor balans kan zorgen!

Bent u hier ook van overtuigd? Dan gaan wij graag het gesprek met u aan.