De zorg in balans

Balans is kwetsbaar, zeker in de eerstelijnszorg. De dagelijkse druk die wordt ervaren heeft verschillende oorzaken. Iedere oorzaak vraagt om een andere oplossing terwijl deze ook op elkaar moeten aansluiten.

Kennis is macht, samen is kracht. Dat is de visie van balansindezorg.nl, het durven vragen: wat kan er beter? En daar gezamenlijk doelgerichte oplossingen voor realiseren..

De eerste vereiste is kennis met betrekking tot de werkprocessen in de zorg. De zorgsector is in de eerste plaats gericht op menselijkheid, niet zozeer op techniek. Toch is het inzetten van slimme technologieën in de praktijk onafwendbaar, enkel zo kunnen we het evenwicht herstellen. Echter zijn er in de praktijk vele taken die niet door techniek vervangen kunnen worden. Personeelstekort en ziekteverzuim zorgen al snel voor een exponentiële verhoging van de werkdruk, een probleem dat zowel systematisch als acuut opgelost kan worden door Zorg op afstand. HMCC biedt door inzet van doktersassistenten, verpleegkundigen, triagisten en regie-artsen op afstand ondersteuning van de telefonische bereikbaarheid.

kind en vrouw balanceren


Bekijk het volledige nieuwsoverzicht

Partners in care

Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven verlenen is verandering noodzakelijk.
Een vernieuwende manier van zorg verlenen en communiceren is essentieel.

De zorgsector is in de eerste plaats op menselijkheid gericht, en niet zo zeer op techniek.
Techniek is binnen de zorg nooit het einddoel, maar moet vooral een hulpmiddel zijn om de beste zorg te kunnen leveren om zo kwalitatieve zorg haalbaar te houden en om zorgpersoneel weer meer werkplezier te geven.

Vcare
HMCC